Osmanlı Dönemi bronzdan mamul havan ve eli 12x20cm